U VRTLOGU LJUBAVI I SMRTI


Prikaz knjige "Zaljubljeni Dradin" Džefa Vandermera
izdavač: "Polaris", Beograd 2001.                
            Džef Vandermer po mišljenju kritičara spada u 10 najboljih savremenih pisaca fantastičke literature u SAD. Ove hvale zaslužene su serijom priča tzv mračne fantastike, svojevrsnog prelaza između žanrovskog horora i glavnotokovske fantastike na tragu Poa, E.T.A. Hofmana ili Kafke, Uismansa i Borhesa, objavljenih u izdanju malih, nezavisnih izdavača, koji mu omogućavaju slobodu u razvijanju ideja bez obaveza da se uklopi u best-selers sistema velikih kuća. Poprište nekolicine Vandermerovih priča je ogromni, fantazmagorijski grad Ambergris nastanjen (bez)brojnim ljudima i čudnim bićima. Novela "Zaljubljeni Dradin", "Priča smeštena u drugo vreme i na drugo mesto" kako stoji u podnaslovu, vodi svog junaka, Dradina, misionara, iz tropskih džungli, u velegrad Ambergris, gde će, u prozoru visoke poslovne zgrade, ugledati prelepu devojku i zaljubiti se u nju. Željan da joj se dopadne on u "Knjižari Borhes" kupuje knjigu "Prelamanje svetlosti u zatvoru" a zatim zadatak predaje poklona poverava nepoznatom mu kepecu Dvoraku Nibelungu. Sve ovo dešava se u predvečerje dana "Festivala slatkovodne sipe" kada je grad prepun putnika namernika, trgovaca, prosjaka, bogataša... Nastavak avanture vodi Dradina kroz vijugave ulice, pijace, hotelsku sobu, otpade, u bekstvo od loših ljudi i opasnih gljivo-stanovnika, bića koja su mučna mešavina ljudi-đubretara u liku pečuraka. Naivnosti zaljubljenog  suprotstavljaju se kako zloba građana i skrivene zavere tako i bizarna, pretrpana, trula ili velelepna arhitektura koja je okvir za mračna događanja koja kulminiraju u sveopštem paganskom orgijanju i ubijanju. Dradin će, istina, izbeći smrt ali i otkriti da njegova ljubav ne postoji i, slomljen i lišen iluzija, pobeći iz Amergrisa.
            Vandermerova rečenica, po ugledu na pominjane glavnostokovske autore, sklona je poetskim uzletima, posrednim, gotovo lepršavim opisima što čitavom delu daruje posebnu atmosferu prigušenih svetala i mnoštva senki. Gotovo beznadežna infantilnost došljaka i iskvarenost građana rasprsnuće se u katarzičnoj noći klanja kojima se iskupljuju prethodni gresi i čisti pozornica za novo gomilanje grehova. Grad bluda i nepoštenja sam će sebe uništiti ali se i ponovo uzdiću, u novom ciklusu paklenih sagrešenja. Dradinova iskustva nerealizovane ljubavi i nedoživljene smrti kao dva lica, Erosa i Tanatosa, potiru se, te, na kraju, on biva oslobođen prokletstva i prepušten novim iskušenjima koja krije reka što vodi u nepoznate dubine prepotopskih džungli. Milost koja mu je podarena kao da je nagrada za čistotu njegovih emocija, neokaljanu telesnim iskušenjima i užicima. Naznake iz poznatog nam sveta, literature i mitologije grade mrežu koja će noveli dati i moguću kritičku notu; ipak, autor ostaje na nivou suptilnih aluzija, ne opredeljuje se za agresivniji upliv savremenosti u svoje delo. Potpomognut nadrealističkim ilustracijama Majkla Šorta "Zaljubljeni Dradin" o(p)staje kao valjana fantastička priča sa preciznim, domišljatim i dopadljivim zapletom (očekivanim ali i dalje svežim), sočnim jezikom i upečatljivim slikama koje se pamte, što sveukupno potvrđuje pozitivna mišljenja koja su njoj i Vandermeru izrečene.

0 komentara:

Постави коментар

top