STRIP ČITANKA

Prikaz knjige "Slatki strip" Vase Pavkovića
izdavač: Narodna knjiga/Alfa, Beograd 2001.g.
Više od 15 godina na stranicama ovdašnje štampe (najčešće "Dnevnika" ali i "Vremena", "Demokratije") i književnih časopisa ("Književne reči", starih "Svezaka"), pod naslovom "Slatki strip", tekstove o delima 9. umetnosti potpisuje V. Fumeti alias Vasa Pavković. Sama njihova pojava bila je, u prvim godinama, više nego subverzivna obzirom da se etablirana kulturna javnost i dalje, priznavala to ili ne, rukovodila starim ali vladajućim mišljenjem (čitaj, direktivom) soc-realističkih pregalaca po kojem je strip proizvod kapitalističke šund industrije namenjen zaglupljivanju širokih (revolucionarnih) radničkih masa. Otuda je pisati analitički i, kada je to zasluženo, pohvalno o 'pričama u slikama' značilo uložiti, za sumnjivu stvar, svoj ugled ozbiljnog autora i trpeti "prijateljske" prekore (u stilu "šta će ti to, bavi se pravim stvarima). Ipak, Fumeti je istrajno i predano pratio brojne strip publikacije i bio jedan od njihovih retkih hroničara-kritičara. Kada je, posle buma 1980-tih usledila za strip izuzetno sušna decenija 1990-tih, Fumetijevi tekstovi podsećali su na ovaj umetnički rukavac i vrednosti koje (ne)sporno poseduje; i u novom milenijumu ovaj autor ostaje veran stripu.
            U knjigu "Slatki strip" sakupljen je tek neznatan deo Fumetijevih prikaza i oni su, zajedno sa nekolicinom do sada neobjavljenih članaka, podeljeni, prema tome da li su stripovi o kojima je reč nastali u Evropi ili u SAD, u dve celine "Novi svet" i "Stari svet". U njima znatižljni čitalac može otkriti mnoštvo podataka i precizne analize Malog Nema, Krejzi Keta, Princa Valijanta, Supermena, Betmena, Stiva Kenjona, Garfilda, Kalvina i Hobsa, odnosno Krcka, Taličnog Toma, Koko Bila, Asteriksa, Bluberija, Korto Maltezea, Gaše, Kena Parkera, Tornjeva Boa Morija, Torpeda 1936, Nošenih vetrom i drugih (sveukupno 42) junaka/serijala. Ograničenja pisanje za novine nametnula su Fumetiju obavezu da bude kratak, informativan i maksimalno određen u ocenama i on je svim zahtevima udovoljio uspevajući da svaki tekst bude svež i poletan a opet i esejistički seriozan i lucidan. Čak i kada je konačni sud o stripu negativan u njegovoj pozadini oseća se, pre svega, nezadovoljstvo ljubitelja razočaranog u rutinerstvo scenarista ili crtača koji su upropastili šansu da obraduju svoju publiku. Ovako sakupljeni i ukoričeni Fumetijevi prikazi samo dobijaju na svim kvalitetima jer je informativnost uznapredovala do nivoa nedostajućeg nam strip leksikona a pojedinačni kritičarski  stavovi složili su se u celovito razrađen metod/način tumačenja. I, konačno ova knjiga se može čitati i kao relevantan vodič kroz bogato ali haotično strip izdavaštvo koje do sada niko nije pokušao da sistematizuje i tako dobije pregled svih u nas objavljenih svetskih i domaćih stripova. Fumeti manirom izvrsnog poznavaoca navodi u kojim strip magazinima su objavljivani i reprintovani pojedini serijali, u kakvom obliku i (ne)kvalitetu štampe i prevoda, skicirajući tako profil izdavačkog profila proteklih godina.
            Rečju, "Slatki strip" je svojevrsna čitanka koja će u čudesni svet stripa uvesti nove ljubitelje a one koji su njime već  "zaraženi" samo utvrditi u uverenju da su odabrali pravi put.

0 komentara:

Постави коментар

top