STIŽE NOVOGOVOR!

Zanimljive vesti dolaze nam iz ponosne Velike Britanije, Ujedinjenog kraljevstva ili Engleske ako vam je tako draže. Premijer Dejvid Kameron ostvaruje (iako je političar) svoja obećanja – makar ona o legalizaciji istopolnih brakova. Ako sve drugo u toj Engleskoj (a i šire) trokira i hrama pod teretom svetske ekonomske krize i brojnih lokalnih problema, barem će biti ozakonjena najnovija vrsta braka. Ministarka za, ni manje ni više, jednakost (znači li to da tamošnja vlada ima i ministarku za - nejednakost?; odmah da se razumemo, za isti resor može da bude zadužen i ministar – ne pravimo od toga pitanje) izjavila je ’bračna zajednica mora biti omogućena svima’. I, šta je tu, barem načelno, sporno? Vole se ljudi, muški ili ženski ili mešoviti, i hoće ne samo da žive zajedno već i da budu pod patronatom države. Jer, svako može biti u neformalnoj zajednici koja vrlo liči na onu zakonsku, i po pravima i obavezama, ali – lepše je pod okriljem države i krune. Zakonski brak ima svoje prednosti i po pitanju problema u toku istog (zaštita prava ugroženih bračnih drugova) ali i posle njega – razvod, alimentacija, nasleđivanje... Posebno je interesantno (problematično) pitanje dece koju oni u braku mogu da ’proizvedu’ sami ili da je usvoje. U kampanjama koje su prethodile svim dešavanjima u Engleskoj, jedna od težišnih tačaka upravo je bilo pitanje potomstva. Naširoko se dokazivalo kako je za razvoj dece bolja skladna jednopolna bračna zajednica nego loša heteropolna. Psiholozi su tvrdili da se polne uloge ne uče samo u porodici nego i u školi, društvu itd. pa jednopolni brak nije opasan kada je u pitanju usvajanje tih uloga-obrazaca ponašanja. Drugi psiholozi, sociolozi, verski učitelji dokazivali su suprotno. Protivili su im se aktivisti tezama o pravima Čoveka i Pojedinca, o humanosti, teroru grupe itd itsl. Rasprave su bile žestoke, stavovi nepomirljivi... No, kako je bilo da je bilo – prošlo je i sada je aktuelno sprovođenje datih obećanja.
            U paketu mera koje prate legalizaciju istopolnih brakova važno mesto zauzima i prilagođavanje sadržaja državnih dokumenata odnosno službenog izražavanja novoj situaciji. Praktično govoreći, iz dokumenata se brišu pojmovi ’muž-žena’, ’suprug-supruga’, ’mladoženja-mlada’, ’otac-majka’; umesto njih pisaće ’supružnik’, ’partner’ i (kreativno) ’roditelj 1’ i ’roditelj 2’. Da bi se izbeglo polno određenje usvajaju se neutralni nazivi; naravno, neutralnost je potrebna i da bi se izbeglo ili ’prejudiciralo’ otkrivanje (seksualnog) ponašanja-uloge partnera u zajednici. Grotesknost ovog obezličenja najupadljivija je u terminima ’roditelj 1’ i ’roditelj 2’ jer odmah otvara pitanje: ko će i po kojim kriterijumima biti roditelj 1 a ko roditelj 2? U patrijarhalnoj zajednici srodstvo se računa po očevima pa su oni (makar samo formalno) ’jači’ roditelji, odnosno, modernim rečnikom, ’roditelj 1’. Ako se u novim uslovima roditeljstvo određuje rednim brojevima to će vrlo ličiti na podelu uloga/nadležnosti (makar i polnih) a upravo to bi zakonopisci hteli da izbegnu. Uostalom, gde je ravnopravnost ako je neko broj jedan a neko broj dva? Redni brojevi, kako ime kaže, označavaju redosled a u tome nema ravnopravnosti jer je neko prvi a neko drugi. Krene li se dalje u tom smeru postavlja se pitanje kako će se ubuduće zvati baba i deda, braća i sestre, dalji rođaci ’roditelja 1 i 2’? Nekada je to bilo lako odrediti prema muškoj i ženskoj liniji srodstva ali toga više neće biti a rođaka će, opet, i dalje biti. No, možda je prerano za brigu - život uvek pronađe puteve i stvari se, ovako ili onako, srede pa, dakle, treba samo biti strpljiv. Možda će roditelji periodično menjati uloge - pola godine će roditelj 1 biti Džon/Meri a pola godine Džordž/Emili - zašto da ne, papir trpi sve? Zanimljivo je da nije predviđena drugačija opcija: da u zvaničnim dokumentima ostanu rubrike muž-žena, otac-majka i pored njih se dodaju rubrike supružnik-partner, roditelj 1-roditelj 2. Zašto se nekome ukida pravo da bude žena-majka, muž-otac; zašto je njegovo/njeno pravo da igra te uloge manje od prava partnera-roditelja 1 ili 2? Gde je tu zaštita od diskriminacije (ovog puta većine od manjine)? Ako se dozvoljava istopolna bračna/roditeljska (usvojiteljska) veza sa pratećim vokabularom, zašto se to radi na uštrb heteropolne bračne/roditeljske veze i pojmova vezanih za nju? Ispada da se istopolna bračna/roditeljska (usvojiteljska) veza skriva iza te institucije ali tako što se klasična bračna/roditeljska veza karikaturalno terminološki prekraja.
            Očigledno je da zahvat koji se preduzima nije mali - on je nešto sasvim novo u odnosu na protekla dva milenijuma istorije i još poprilično praistorije. Nataložilo se za to vreme što iskustva, što znanja, što predrasuda koji će sada biti prokaženi jer nisu ’moderni’ i u ’trendu’. Konačno, šta će biti sa svom Umetnošću koja je stvarana i koja se bazira na polnim podelama i ulogama? Izgleda da su moguća tri načina postupanja: ostaviti ih nedirnute i neokrnjene i tako ih predstavljati novim generacijama - ali, već druga ili treća generacija klinaca koja ne zna za pojmove tate i mame, neće moći da se identifikuje sa polnim podelama i ulogama niti da shvati intrige brojnih mitova/priča/romana/filmova pa će im sve to biti strano i besmisleno. Drugi put je put prilagođavanja starog novom, dakle prepravki stare Umetnosti (brisanjem nezgodnih pojmova) da bi bila u skladu sa Novim vremenima - a to je rušenje svih koncepata autorskog integriteta i prava. Treći put je put ignorisanja - za Novo vreme i Nove Ljude stvaraće se Nova Umetnost; ono što je staro biće proglašeno za nazadno i sklonjeno od pažnje javnosti da je ne bi uznemiravalo i podsećalo na mračnu prošlost; mnogi su pokreti to do sada radili, od starih Kineza do pobornika Trećeg Rajha. Sva tri puta su otvorena i na budućim političarima i dušebrižnicima je da odaberu onaj koji im najviše odgovara.
            Konačno, svratimo pogled na sam mehanizam menjanja i prekrajanja jezika i - trgnimo se od trenutnog prepoznavanja! Jer ovo što se radi - brisanje nepodobnih pojmova i uvođenje novih u ime ideologije koja nešto priznaje a drugo poriče - jeste stvaranje ’novogovora’ o kome je pisao veliki engleski mislilac Džordž Orvel u romanu „1984“. On je zamislio podeljeni svet u stalnom ratu, Englesku u kojoj je pobedio socijalizam koji, da bi pospešio razvoj ’englsoca’, pribegava brojnim promenama društva i svesti pojedinaca; jedno od najmoćnijih sredstava za pripitomljavanje masa (uz policiju, potkazivanje, prinudi rad, prevaspitavanje i egzekucije) je i ’novogovor’ - govor koji se, u cilju birokratizovane jednostavnosti, izbegavanja višesmislenosti i suptilnosti, svodi na karikaturalno jednostavne složenice. U dužem vremenskom periodu novi jezik je idealno sredstvo da se iz svesti ljudi izbrišu određeni pojmovi, da se mase odvoje od prošlosti (koju ne mogu da razumeju) odnosno da im se nametne tipizirani šablon razmišljanja. Orvelova vizija je, navodno, bila kritika sovjetskog socijalizma ali je, evo, dočekala da bude i uznemirujuće predviđanje događaja u napredno-liberalno-demokratskim društvima kakvo je Englesko koje počinje da briše nepodobne pojmove iz rečnika da bi namesto njih nasilno i ultimativno uvelo bezlične. Ovaj proces već je u zamahu: oni sa dužim pamćenjem setiće se ranijih inicijativa da se u oslovljavanju obrišu odrednice gospođica i gospođa jer je to direktno određivalo na koju damu je ’lov dozvoljen’ a koja dama je već nečije vlasništvo (za muškarce nema takve odrednice pa su oni u seksualno/vlasničkoj prednosti). Te su inicijative, sasvim opravdano, naišle na široko odobravanje i samo su se tradicionalisti bunili zbog promena. Sada je načinjem novi korak i na redu su bračni i roditeljski odnosi; ove promene (čiji su domašaji širi i dublji) nemaju mnogo javne podrške običnog puka ali se potenciraju od vlasti i zainteresovanih grupa (pa makar sa prljavom vodom izbacili i dete iz korita). Šta će biti predmet  jezičkih/mentalnih/društvenih prekrajanja sutra? Orvel (na svoj užas) može da bude ’ponosan’ na potomke - ništa nisu naučili, nisu poslušali opomene i, eto, velikim koracima napreduju u Novo Vreme (kakvo god ono bilo).

0 komentara:

Постави коментар

top