Konstantno traganje za novim vizurama, slojevima i horizontima stvarnosti koja ga (nas) okružuje odlika je stvaralaštva Saše Rakezića, poznatijeg pod pseudominom Aleksandar Zograf. Bilo da analizira ratna i poratna dešavanja ili poseže za detinjim doživljajima, on otkriva iskliznuća u apsurd ili drugačije realnosti, ostajući veran mediju stripa. Najdublji prodor u novo Zograf ostvaruje u traganju za hipnagogijskim halucinacijama. Reč je o vizijama, slikama i rečenicama koje doživljava u fazi polu-sna, u koju svako od nas ulazi kada tone u san ili se budi. No, najveći broj ljudi ne koncentriše se na ove pojave ili ih jednostavno zaboravlja. Zograf, koji još od 1987.g. praktikuje tehniku „lucidnog snevanja“, pamti svoje snohvatice i pretače ih u crteže ili kratke stripove, uspevajući tako da sačuva deo svog bića izražen u snoviđenjima. Kako sam kaže, hipnagogijske vizije pomažu mu da uhvati veliki vihor kreacije koji neprestano stvara fantomske slike u nekom delu uma. „Izvlačenje tih kreacija na svetlo dana-realnosti“ otkriva čitaocima niz bizarnih bića i situacija, kao i sasvim apstraktne kompozicije. Njihova nesputanost sasvim je u duhu nadrealizma u kome su fantazmi oslobođeni kontrole uma smatrani za najvrednija umetnička dela, i što je najpotpunije ostvareno u slikarstvu, dok su se u literaturi idealu najviše približili tzv. „automatski tekstovi“. Zograf je svojim zaumnim hipnagogijskim vizijama učinio novi korak na tom cilju. Crtežima su dodate i zvučne halicijacije koje je autor „čuo“ u polu-snu, u obliku rečenica kakve su: „Sam protiv svih ptica“, „Glas drveta“, „Tvoj alter ego te poziva na čašu piva“, „Ako ne postojimo ovde gde smo, možda uopšte ne postojimo“...
            Zograf je svoje hipnagogijske slike objavljivao u brojnim domaćim i stranim strip izdanjima a od 1998.g. publikuje ih i u sopstvenom izdanju „Hypnagogic Review“, koje distribuira kroz knjižare širom sveta. Novi, peti broj revije čine crteži iz polu-sna i desetak audio vizija nastalih u periodu od 1991.g. do januara ove godine i koji su novi dokaz intrigantnosti i zavodljivosti slobodne imaginacija.
(2001)


0 komentara:

Постави коментар

top