Elementi naučne fantastike u poeziji Scijentizma

Razvoj nauke koji ubrzano i bespovratno menja svet, stavio je na velike muke svekoliku Umetnost. Globalno uspostavljanje nove, tehnološke, haj-teh, civilizacije kao krune procesa započetog Industrijskom revolucijom, od kada, po pravilu geometrijske progresije, ubrzava zahvatajući sve šire oblasti življenja, bitno menja položaj čoveka, kao jedinke i vrste, u sadašnjem trenutku i onima koji dolaze. Međutim, uprkos promeni parametara koji definišu i određuju egzistenciju, u etabliranoj se Umetnosti i dalje oseća određena nelagodnost pa i odbojnost prema novinama. Kao da se sve one dešavaju previše brzo i čine se pojedinim umetnicima previše kratkotrajnim i varljivim spram opštih i večnih tema kojima oni nameravaju da se bave. Tako na delu postaje očigledan određeni stepen konzervativizma tih umetnika kome je koren u zatvorenom i okoštalom shvatanju same Umetnosti. Neosporno je, naime, da se Umetnost, u svim svojim oblicima, bavi „večitim i opštim“ temama ljudske egzistencije i taj bazični nivo prepoznatljiv je u svim umetničkim tvorevinama, u svim epohama i kulturama. Ono što je različito jesu pojavni oblici, tj. onaj sloj dela koji je uslovljen konkretnim vremenom, društvom i pojedincem koji stvara. No, kako istoriju čovečanstva možemo sagledati kao niz sistema organizovanja života koji se neprestano i sve brže menjaju, desilo se, ili bolje rečeno, dešava se da se spoljno okruženje umetnika menja tako snažno i radikalno da on ne može da ga prati-spoznaje. Tako stvaralac (pre svega mislimo na etablirane, one koji zagovaraju proverenu statičnost kao zalog trajnosti i vrednosti) dolazi u raskorak sa sopstvenim vremenom što može da rezultira pomenutim konzervativizmom koji ume da se prerušava (npr. u lokalističkim nišama) pred globalnim procesima; sledstveno tome i autori koji pokušavaju da sagledaju širine promena bivaju skrajnuti i nipodaštavani.
Poezija kao kraljica Umetnosti reči pretenduje na vrhunske uzlete i senzacije te je, po prirodi stvari, bliža idealu večitih vrednosti, što, opet, podrazumeva i veću rezervu prema trenutnom i novom. Otuda je „poetsko“ bavljenje napretkom nauke i tehnike i promenama koje one donose bilo svedeno na izdvojene pokrete i pravce apartne od etablirane matice (koja još zazire i od Dadaizma i Nadrealizma koji su proslavljali Homo ludensa, skriveni, neobuzdani lik stvari koji je nedovoljno akademski „ozbiljan“ mada Nadrealizmu nije bila strana i nepoznata revolucija u psihologiji i psihijatriji s početka XX veka; sličan je bio odnos i prema Futuristima i sličnim zagovornicima tehnološkog napretka kapitalističkog društva).
Čini se da su za većinu umetnika neinteresantna bilo kakva dešavanja u svetovima nauke te oni na njih ne obraćaju pažnju iako su koreni promena čitavih ustrojstava u kojima živimo upravo u njima. Ponekad se može steći utisak da u krugovima etabliranih umetnika kruži - bauk Nauke.

*
  
Scijentizam, pesnički pravac koji je svojim prvim knjigama zacrtao Miroljub Todorović
(1940), inovativan je i prepoznatljiv po svom tematskom interesovanju (uz koji slede i odgovarajući pomaci na nivou jezika koje takva poezija koristi). Poeme „Planeta“ (1965) i „Putovanje u Zvezdaliju“ (1970) kao osnovnu temu “obrađuju” kosmička putovanja i odnos čoveka prema, nazovimo ga tako, sekundarnom okruženju, i po tome se razlikuju od svih poetskih tvorevina etablirane literature tog vremena. Ono što ova dela još bitnije izdvaja jeste da se iza tema nalazi i sveukupno drugačije sagledavanje i sameravanje sveta i ljudske egzistencije. Todorović napušta usvojeni koncept koji u najširoj viziji vidi čoveka na nivou planete Zemlje, tog primarnog matičnog okruženja i njegovo postojanje i sudbinu diže na sledeću, višu stepenicu, smeštajući da u još šire, (gotovo) beskrajno okruženje - Kosmos, Univerzum. Zahvaljujući naukama otvoreni su novi horizonti i dveri drugih svetova i dimenzija. Spram ovog bogatstva kojim je okruženo, čovečanstvo je tek „trun u Božijem oku“ a dosadašnja antropocentrična i antropošovinistička shvatanja postaju smešna. Ova nova slika bitno relativizuje dosadašnje vrednosne sisteme i razvoj čitavog čovečanstva u proteklim epohama.

*

Iako je intelektualno-umetnička zavodljivost prostora, koji su otvoreni razvojem Nauke, ogromna, ona je gotovo potpuno ostala bez odjeka u etabliranim Umetnostima. Jedino mesto na kome ove teme opstaju jeste žanr naučne fantastike koji je, u akademskim krugovima, bez obzira na svoje kvalitete (a oni su, kao i svuda, različiti, od bezvrednih do remek-dela), prezren kao paraliteratura (posebno kod nas, pošto se situacija po tom pitanju u svetu menja u pravcu priznavanja “ravnopravnosti”, umetničke i vrednosne, naučnoj fantastici).

*

Putovanje u svemir, na druge planete, znane su teme književnih dela iz antičkog doba, počev od Lukijana Samosaćanina. Brojni autori su se otisnuli u kosmičke avanture upotrebljavajući razna sredstva (materijalna ili spiritističko-ezoterijska), što je bio pokušaj da se zadovolji želja za otkrivanjem novog, nepoznatog, nedohvatljivog, onog što je iza i izvan. Naravno, podsmeh je bio stalni pratilac ovakvih dela.

*

Tek u XX veku kada su fizika, tehnologija i kosmologija učinile kosmička putovanja verovatnim (a zatim ih i ostvarila), vekovima stara ideja dobila je podlogu u realnosti. Istraživanja sve savršenijim sredstvima otkrivala su i otkrivaju mnoštvo gotovo fantastičnih pojava (kvazare, crne rupe, bele patuljke, pozadinsko zračenje, nebrojane galaksije, planete koje kruže oko drugih sunaca...). Korpus ovih znanja prate i brojne teorije i hipoteze na njima zasnovane. Naučna fantastika korista dostupna znanja i ugrađuje ih u svoj “svemirski” segment. Mašta se nadovezuje na ono što je poznato i hrli dalje. (Naravno, još uvek postoje i dela koja se ne obaziru na nauku u svojim pričama, kao što ima i onih koja upravo insistiraju na naučnoj utemeljenosti činjenica kojima barataju.) Nauka je, u svakom slučaju, promenila mnoge kanone ovog žanra, uspostavila nove redove veličina po kojima se određuje postojanje, a konkretni uspesi astronautike dali su ovim delima dodatnu dozu uverljivosti.

*

Todorovićeve poeme nose u sebi spoznaju o nepostojanju odnosno prestanku neprikosnovenosti čovečanstva u Svemiru, o moćnim zakonima po kojima je sazdano i ograničeno, po kojima funkcioniše ono i čitav Univerzum što se širi u nepojmljiv beskraj. U tim i takvim okvirima putovanja kroz “sekundarno okruženje”, na druge planete, nužna su kako da bi se otkrilo ono nepoznato van ljudi, tako i da bi se otkrilo ono u njima. Kosmička sudbina čovečanstva (o kojoj govori Artur Klark) pojavljuje se kao izlaz iz jedne i ulazak u drugu fazu razvoja čoveka, u kojoj će se naša vrsta susresti sa svojim ograničenjima, prevazilaziti ih i hrliti prema novim horizontima koji izjednačuju Nauku i Umetnost, Nauku i Lepotu (što već sada naziremo u predivnim znanjima teorijske fizike koja ushićuju kao i najbolja poezija). U takvoj strukturi najveći izazov biće susret sa drugačijim oblicima života i inteligencija (sićušnim ili velikim kao planeta). Zagonetka spoznaje tuđinske svesti biće dokaz doraslosti čoveka najvećim Tajnama.

*

Osim interesa za nauku “gresi” naučne fantastike jesu i njena okrenutost budućnosti odnosno nemimetičko spekulisanje tj. maštanje. Za “ozbilje i temeljne” ljude razmišljanje o budućnosti, posebno onoj daljoj i kosmičkoj, dokaz su nedoraslosti, nepripadanja svetu trezvenih, okrenutih sadašnjosti i kratkotrajnoj budućnosti (u kojoj se trebaju ostvariti odgovarajuće zamisli započete danas ili juče a usmerene prema sopstvenom boljitku). Sve što iskače iz ovog šablona i nije sa obe noge ukopano u zbilji ne može naići ni na kakvo odobravanje i poštovanje uzročno-posledičnih ljudi. Tako dolazimo da kontradiktornosti na kojoj se baziraju razmišljanja većine običnih pojedinaca i umetnika. Materijalistički koncept stvarnosti insistira na izvesnosti a, takođe, otvara mnoštvo pogleda u budućnost. Doda li se ovome i nasleđeni otpor prema bilo kakvoj budućnosti drugačijoj od one koja je Svetim spisima raznih religija određena kao “prava”, jasno je zašto umetnička dela okrenuta budućnosti (i mašti) nailaze na odmahivanje i sleganje ramenima i, u najboljem slučaju, svrstavaju se u omladinsku i dečiju lektiru, zajedno sa bajkama i sličnim sadržajima (uz zaboravljanje da su bajke ogoljeni šabloni vrednosnih sistema po kojima svi živimo).

*

Naučna fantastika najčešće se “pojavljuje” u proznom obliku. No, to ne znači da ne postoji i naučno fantastična poezija. Ova i ovakva poezija deli sudbinu žanra - prezrena je (možda čak i više od prozne braće), pojavljuje se u specijalizovanim časopisima za naučnu fantastiku što ograničava njenu dostupnost i, po principu getoizovane egzistencije, ima svoja posebna udruženja koja dodeljuju godišnje nagrade najboljima i sl. Osnovna karakteristika najvećeg dela žanrovske, naučno fantastične poezije je njena izrazita narativnost. Razlozi za ovu tendenciju su dvojaki: stvaranje novih i drugačijih svetova zahteva brojna objašnjenja što oduzima i ograničava prostor za čiste metafore a nije zanemarljiva ni potreba pesnika da bude što jasniji i prijemčiviji. Stoga je ova poezija često bliska epskom poetskom ključu.

*

Todorovićeve poeme „Planeta“ i „Putovanje u Zvezdaliju“ bave se sasvim prepoznatljivim naučnofantastičnim temama - putovanje u svemir, susreti sa vanzemaljskim životnim oblicima i (ne)objašnjivim fenomenima. Pesnik uspeva da naraciju svede na najmanju meru i da je “subjektivno” oboji tojest da umesto pukog nabrajanja sve događaje predstavi iz vizure putnika. Na taj su način čudesa “očovečena”, predstavljena iz perspektive čoveka što nužno podrazumeva i određeni stepen njihove prerade i prilagođavanja čemu se pridružuje i (ne)svesna mitologija kojom je uspostavljena veza budućih i prošlih putnika i njihovih poduhvata na osnovnom nivou (koji se ne menja kroz vekove) - svi su/smo putnici u nepoznato, nedodirljivo, vrtoglavo nepoznato.

*

“Očovečenje” je jedan od važnih problema u naučnoj fantastici. Naime, težeći da se što vernije predstave čudesa svemirskih putešestvija, odnosno dešavanja na njima, pisci prečesto zaboravljaju ljude koji su u svemirskim brodovima i skafanderima i takva dela postaju puka revija tehničkih domišljatosti čime se potvrđuje teza o literarnoj bezvrednosti naučne fantastike. Jer, “glavni junak” ovog žanra, kao i svekolike Umetnosti, jeste - Čovek i bez pokušaja da se sagleda njegov položaj u bilo kojoj situaciji, njegovi doživljaji, fizičke i psihičke promene, nema ni valjanog umetničkog dela. U tom traganju za čovekom i njegovim mestom u budućim svetovima, neminovno je spoznati i jednu od konstantnih crta ljudskog ponašanja - pokušaj da se sve “mitologizuje”, da se od svega pravi priča koja odgovara određenim obrascima po kojima se svi ponašamo, po kojima smo naučeni da spoznajemo svet. Ti obrasci se, naravno, menjaju ali je to izuzetno spor proces i nije direktno vezan za razvoj tehničkih civilizacija (mada ga one svakako ubrzavaju). Svojevrsni raskorak tehničkog i duhovnog nivoa, njihovi međusobni uticaji u nekim budućim svetovima, velika su i važna tema naučne fantastike s kojom su spremni da se uhvate u koštac samo seriozni umetnici koji nisu puki, fanatični obožavaoci tehno-progresa.

*

Kako je već rečeno naučna fantastika koristi, za svoje potrebe, naučna znanja, hipoteze i teorije. Shodno tome, za ovakva dela je normalna upotreba posebnog jezika - termina kojima pojedine naučne i tehničke discipline “barataju”. Ovakav diskurs daje potrebnu dozu uverljivosti umetničkim delima (koju konzumenti očekuju) ali i otvara nove, običnom jeziku teško dostupne vidike. Naravno, pitanje balansa “običnog” i “specijalnog” jezika, njihovog dovođenja u vezu koja neće biti na uštrb jednog od njih, već će se uspostaviti odnos “simbioze”, dopunjavanja, izuzetno je osetljivo. Uspešno rešavanje ovog problema zavisi od mnoštva raznovrsnih i za svako pojedinačno delo specifičnih uslova a polazni reper za sve upotrebe specijalnih jezika je pretpostavljena količina istog u “opštoj upotrebi” a koja može biti premašena u određenom stepenu (koji, opet, ne sme biti previsok da se ne bi izazvao kontra-efekat, odbojnost čitalaca prema onome što se ne razume).

*

Upotreba “naučnog” jezika u Todorovićevim poemama funkcioniše na nekoliko nivoa. Na prvom, njime se definišu fenomeni Kosmosa na egzaktan način koji poezija ne poznaje. Tako u pesmi “srastaju” dva (često oprečna) principa i načina mišljenja i izražavanja. Spoj se, u početku, može činiti gotovo bogohulnim, posebno kada pesnik počne da upotrebljava i matematičke formule kao pomoćno sredstvo tj. kao oblik pesme. U tim se trenucima stavlja na probu ne samo “elastičnost” medija poezije već i (možda i više) otvorenost pesnika i čitaoca, spremnost da se prihvaćeni šabloni (koji uporno daju bogohulnu uzbunu) i definicije preispituju i da se, u krajnjem, iznova postavi pitanje „šta jeste a šta nije poezija?“

*

I, kako se to već mnoštvo puta (uvek kada je neka novina u pitanju) potvrdilo, poezija poseduje daleko veću snagu nego što to većina (autora, teoretičara, čitalaca) očekuje. Tako se i strogi, suvoparni jezik Nauke uklapa, čak i transformiše i otkriva svoje “umetničko lice” (jer i Nauka je Umetnost) a “standardni pesnički jezik” biva pročišćen i dopunjen novim značenjima. Na dubljem nivou ova simbioza (koja će prerasti u jedinstvo) potvrda je da su emocije i intelekt neraskidivo srasli u celovitom biću samosvesti.

*

Naučna fantastika razvijala je svoju specifičnu ikonografiju u okviru koje značajno mesto imaju i brojni naučni i pseudo-naučni termini, kovanice i skraćenice. I svetska naučno fantastična poezija preuzela je deo tog iskustva i koristi ga prema svojim potrebama. Obzirom da su Todorovićeve poeme pionirski poduhvat na tom polju u našoj poeziji, sva jezička rešenja koja je primenio originalna su i nova i predstavljaju kretanje po potpuno nepoznatim teritorijama dok su duhovite složenice začetak pesnikove interne ikonografije.

*

Scijentizam je nesumnjivo prodor u sam koren poezije, razotkrivanje mogućnosti koje ona nosi a koje tradicionalnim pristupom nikada ne bi bile spoznate. Nove teme, novi načini izražavanja i sredstva kojima se grade metafore, šire teritoriju poetskog i u, dotad, nepesničke sfere koje jesu i nova lica sveta. Naravno, početni koraci u novo imaju svoja ograničenja: nužnost da se poštuju izvorna značenja naučnih termina, da se poštuju „lege artis“ postulati (inače će se sva novina izvrnuti u parodiju) mogu da “teško padaju” upravo zbog nepostojanja uzora na koga bi se pesnik ugledao. Velika nepoznanica je i količina znanja koju čitaoci poseduju odnosno treba da poseduju da bi “pravilno” razumeli ponuđene sadržaje. U svakom slučaju, ovakva poezija zahteva veće angažovanje kako stvaraoca tako i konzumenta ali i ponuđene vizije svojom zavodljivošću i intrigantnošću opravdavaju uloženi trud. Todorovićeve poeme „Planeta“ i „Putovanje u Zvezdaliju“ upravo zbog kompleksnih vizija koje donose ostaju rariteti u našoj poeziji.

*

Tragom Todorovićeve avanture krenulo je još nekoliko naših pesnika koji su, kraće ili duže, ostajali verni Scijentizmu, kao jednom ogranku Signalizma, neoavangarnog pokreta aktovnog od 1960-toh do danas. Jedan od osvedočenih “Scijentista”, kome se konstantno vraća, je i Slobodan Vukanović (1944). Njegov najsvežiji rad na ovom polju je poetska knjiga-plakat (štampan u formi plakata, na papiru u prvom i metalu u drugom izdanju) „Nije za nježne“. Ovo delo je takođe okrenuto naučnofantastičnim motivima, kao i neke ranije Vukanovićeve knjige.
Vukanovićeva pažnja je u ovom delu fokusirana na “ovozemaljsku” budućnost i promene koje ona donosi u strukturi i organizaciji života na rodnoj nam planeti, na prodore u same kodove koji određuju vrstu, njeno postojanje. Zahvaljujući takvim mogućnostima sagledavaju se razvoji generacija, otkrivaju “uspešni geni” koji su ključevi opstanka da bi, u krajnjoj instanci, početak i kraj ljudi bio prepoznat u „zvijezdama pahuljicama svemira“. Napredak Nauke omogućio je i drugačiji prodor u mikrokosmos (osim onog u korene DNK) i komunikaciju sa drugačijim ovozemaljskim oblikom života - biljkama, koje nas okružuju i za koje ne marimo previše. “Ispovesti” cveća otkrivaju čoveka gledanog iz drugog ugla. U tom drugom, krivom ogledalu itekako su vidljive i njegove slabosti i samoživost i bahatost. Robotika, razvoj mehaničke inteligencije, takođe je povod za preispitivanje ustoličenih, ukorenjenih, samoljubivih predstava o Čoveku Pobedniku koje vode u jalovo samozadovoljstvo.

*

Spoznaja iluzija o svojoj važnosti motiv je i u pesmama o krioničkim ljudima koji “varaju” prirodu i odlažu svoj nestanak da bi se, posle veštačkog sna, probudili u svetu koji ne razumeju, koji im je stran i kome oni ne trebaju; u pesmi o „novom božanstvu vode“, sa dozom zdravog humora, govori-peva se o stvaranju nove, akva homini, vrste zarad koje se “obični” ljudi odriču delova svog tela.

*

Vukanovićeva poezija manje poseže za specijalnim, naučnim jezicima što je određeno samom tematikom knjige ali to nimalo ne umanjuje prepoznatljivost motiva iz naučnofantastičnog žanra.  Mitološki sloj, očit kod Todorovića, i kod Vukanovića funkcioniše i dograđuje “očovečenu” sliku budućih vremena u kojima se postavljaju pitanja prepoznavanja sopstvenog identiteta i odlučuje o kretanju novim putevima postojanja.

*

Zaključimo na kraju ovog fragmentarnog, te samim tim nepotpunog i, svakako, nedorečenog, osvrta na elemente naučne fantastike u Scijentističkoj poeziji M. Todorovića i S. Vukanovića, da je reč o neosporno zanimljivom poetskom pravcu, odnosno pesničkim knjigama koje plane svežinom i nadahnutošću te otvaraju, za neke nove generacije stvaralaca, prostore koji obećavaju bogatu žetvu dela visokih i trajnih vrednosti.

 (1997, „Signal” No. 18, 1998.)


0 komentara:

Постави коментар

top