ZNAK PROMENA – Časopis „Znak Sagite“ 1993.


Istorija časopisa specijalizovanih za SF na prostorima bivše SFRJ, beleži samo dve takve publikacije, koje su se pojavile posle nekoliko, više-manje neuspešnih pokušaja da SF nađe svoje mesto u ovdašnjim književnim dešavanjima. Primeri takvih pokušaja bili su npr. beogradski „Kosmoplov“ odnosno „AŠ“ koji su objavljivali, između ostalih priloga, i SF priče, „Planeta“ i „Terra“ koji su objavljivali priče i novele odnosno romane. S druge strane, dnevni listovi kao što su „Politika“, „Politika ekspres“, „Verečnje novosti“ uobičajavali su da objavljuju kratku SF priču ili romana u nastavcima, dok su časopisi „Politikin zabavnik“ i mesečnik „Galaksija“ iz brora u broj objavljivali priče (ređe roman u nastavcima).
            Godine 1976. pojavio se „Sirius“, u izdanju zagrebačkog „Vjesnika“, kao prvi časopis posvećen isključivo SF-u. Do kraja 1989.g, kada se posle 164 broja ugasio, ovaj mesečnik je objavljivao SF priče i novele, pre svega iz perioda od 1950. do kraja 1970-tih, da bi pred kraj izlaženja počeo da objavljuje i najnovija dela svetske produkcije. Novosadski „Dnevnik“ je 1987.g. pokrenuo novi SF časopis „Alef“, te su tako sledećih godina u SFRJ izlazila, paralelno, dva SF mesečna časopisa. „Alef“ se, uprkos neredovnom izlaženju, do kraja 1991.g. kada se ugasio, pojavio u 26 brojeva ispunjenih uglavnom pričama, novelama i romanima u nastavcima, novijim delima svetske SF produkcije. Urednik „Alefa“ bio je Boban Knežević.
            Važno je napomenuti da su sve publikacije koje su se bavile SF-om, objavljivale i priče domaćih autora. „Sirius“ i „Alef“ su dobar deo svog prostora posvetili domaćim snagama.
            Do početka 1993.g. u Jugoslaviji nije bilo SF časopisa. Istina, 1991.g. izašla su tri broja časopisa „Perpetuum Mobile“ (u izdanju Bobana Kneževića) koji je donosio teorijske tekstove iz oblasti SF-a ali nije objavljivao priče.
            Marta 1993.g. u izdanju i pod uredničkom palicom Bobana kneževića, pojavio se časopis „Znak Sagite – časopis za SF, Fantasy i Horror“. Do kraja 1993.g. pojavila su se tri broja časopisa koji je knjiškog formata i obima (sva tri broja sadrže ukupno 504 strane) i izuzetno grafički oblikovan.
            U svakom broju dve trećine prostora zauzimaju priče a ostatak ispunjavaju prikazi novih knjiga, objavljenih kako u svetu tako i u Jugoslaviji, intervjui odnosno eseji o SF/F/H.
            „Znak Sagite“ objavljuje priče stranih i domaćih autora. Sve priče su iz novije produkcije. U dosadašnjim brojevima zastupljeni su sledeći svetski autori: Silverberg, Elison, King, Tolkin, Simak, Kard, R. R. Martin, Vindž, Pračet i drugi.
            Domaća dela su, zahvaljujući opredeljenju urednika, ravnopravno zastupljena pa su do sada objavljene priče/novele: Jakšića, Filipovića, Macana, Skrobonje, Krstića, Kneževića, Šekularca, Markovića, Anđelkovića, Ćurčića, Santo, Nešića. Časopis objavljuje priče koje su pobedile odnosno bile zapažene na Konkursu Znaka Sagite sa SF/F/H priču/novelu. Ovakvo opredeljenje časopisa, odnosno njegovog izdavača i urednika, od životnog je značaja za opstanak i razvoj domaće SF/F/H literature jer je „Znak Sagite“ jedina publikacija koja donosi dela iz ovih žanrova (ostali književni časopisi retko ili nikako ne objavljuju žanrovska dela). Zbog toga posebno raduju reči urednika koji u trećem broju piše da je njegova želja da stvori časopis koji će objavljivati isključivo domaće SF i F radove.
            Iskreno se nadamo da će se ta želja, uprkos sve većim teškoćama, ispuniti čime će časopis „Znak Sagite“ otvoriti novo poglavlje u domaćem SF-u.
(1993)

0 komentara:

Постави коментар

top