Knjige – grafičke mape, kao svojevrsni pokušaj povezivanja dva sveta, vizuelnog i duhovnog (ili kao povratak duhovnog svojim začetnicima), retke su pojave na ovdašnjoh kulturnoj sceni i (kad/ako se i pojave) prevashodno su okrenute sjedinjavanju poezije i crteža. U slučaju  knjige „Grand hotel“ Dušana Gojkova, u pitanju je, barem na prvi pogled, jedna nesvakidašnja situacija: tekstualni deo mape čine kratke priče a ne pesme.
            Ali, tako je to samo na onaj prvi pogled koji razlikuje stih i rečenicu. Iščitavanjem kratkih priča o Isaku (kako navodi sam autor pisanih između 1985. i 1992. godine u Vršcu, Beogradu, Sofiji i Njujorku) čitalac će ući u svet u kome je svakodnevica uzdignuta na nivo poetike i to one verističkog usmerenja.
            16 listova sa isto toliko priča dokaz su da ona bahatom zloupotrebom izrabljena maksima „sitnice koje život znače“ ima i te kako smisla ukoliko se tim sitnicama prilazi bez patetike ili sa loše prikrivenim „epohalnim“ sadržajima. Umerenost kojom Gojkov ispisuje te male događaje čini se da je srećna mera kojom se uspostavlja ravnoteža između pojavnog, s jedne, i njegovih mogućih značenja (koja su predmet spekulacija), s druge strane. Ova umerenost omogućava da u svakom novom čitanju zapazimo drugi detalj i da tako ni jedna priča ne ostane sa jednostranim, zadatim (crno)humornim, apsurdnim ili nekim trećim značenjem, već da se predznaci menjaju, da prve rečenice odnesu prevagu nad finalnim (i obrnuto), da se trivijalnost vrati sebi ili, pak, sklizne u odsjaje filosofskih učenja.
            Kao kontrapunkt novinarskom, faktografskom tonu priča Dušana Gojkova stoje, odštampani iznad priča, crteži Andreja Sujetova Kostića koji se kreću u svetovima noćnih mora i fantastičnih prizora (sa lakim ukusom nadrealizma). Ovi bakropisi sadrže u sebi detalje iz priča ali ih razvijaju u pravcima daljim od pojavnog.
            Sinteza ova dva sveta, dva načina razmišljanja tvori zaista jedan Grand hotel, mesto na kome se prepliću raznorodnosti, mesto koje podseća na već znameniti ledeni breg iz Frojdovog učenja, breg kome je samo najmanji deo vidljiv dok ostatak pluta skriven tamnim vodama.
            Knjiga „Grand hotel“ otisnuta je samo u 10 primeraka tako da njena dostupnost široj publici jednostavno ne postoji. No, na sreću, edicija „Vizija 011“ uvrstila je ovu knjigu u svoj izdavački plan te će na taj način ovo delo privući pažnju i hvale koje zaslužuje.
(1994)

0 komentara:

Постави коментар

top