U hinduističkoj mitologiji Gandarve su nebeski svirači i pevači koji otkrivaju tajnu neba i zemlje; takođe su i svirači u Indirinom raju i jedan od najstarijih likova u „Vedama“ gde premeravaju prostor. Ovakva značenja jedan su od mogućih ključeva za muziku koju nosi kaseta „Gandharva“ umetničkog projekta „UR“. Pred slušaoce se razastiru zvučne slike pejzaža, geografski odredivih i onih asocijativno neodredivih. Iza svih, pak, stoji spoznaja, prepoznavanje arhetipskih glasova, povratak slojevima (ne)svesnog znanja. Ukusi etera i ozona, tanane igre senki u svetlosnim skulpturama koje neprestano, bezvremeno nastaju, rastaču se i preoblikuju sred dubina nebeskog plavetnila i snage sunca mešaju se sa toplotom koju nosi pokrov opalog lišća u dubinama šuma, u izmaglicama koje smenjuju vejanje peska nataloženog na prastare pločice sa klinastim pismom koje sadrže poruke nekih drugih ljudi, sad tek praha koji nosi solarni vetar. Svaki ton natopljen je ogzotičnim ukusima od kojih bridi nepce duha. U konačnom zbiru zvučni komadi slažu se u mozaik jednog začudnog puta kroz (ne)poznate, (ne)zaboravljene svetove u kojima je uspostavljeno mistično jedinstvo duha i materije.
            Sažimajući iskustva muzičkog minimalizma Nojmana i Glasa, glasovnost Meredit Monk, ambijentalni zvuk Inoa te globalnost spoja nacionalnih, regionalnih i rasnih muzičkih tradicija u okvirima „World Music“-a, „UR“ lije amalgam svog izraza. Njegove zvu;ne impresije meandriraju kroz lagane, filigranske harmonije astralnih oblika i sfera, melodijski se usložnjavaju u šumama i prerastaju u mitonosne ritmove Ninive i mistučku molitvu u „Over me“ rezultirajući uzletom u neslućena iskustva.
 
          
Muzika ovako visoke gustine i snage emotivnog naboja kakvu donosi „UR“ jednostavno ne postoji na ovdašnjoj muzičkoj sceni (ni u onoj „popularnoj“ – kojoj „UR“ definitivno ne pripada – ni u onoj tzv „serioznoj, umetničkoj“ koja je izgubljena u sterilnosti suvog akademizma). Zbog toga je ova kaseta (uprkos svojoj tehničkoj inferiornosti u odnosu na svoj sadržaj; ovakvoj muzici je primereniji kompakt disk) istinski je događaj za sve muzički novoorijentisane slušaoce.
            Na kraju pomenimo i učesnike u projektu „UR“: Milorad Đurić, Budimir Babić, Goran Dimitrijevski, Momčilo Cvetković, Ivan Ilić, Vladimir Radovanović i Ana Grabović.
(1995)

0 komentara:

Постави коментар

top